vodilna slika

Seje

30. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 06.10.2022 ob 16:00
Lokacija: Sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7

Dnevni red

Audio posnetki

Seje delovnih teles