vodilna slika

Urad za družbene dejavnosti

Opis delovnega področja: Urad za družbene dejavnosti izvaja naloge s področij predšolske vzgoje, izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, romskih vprašanj, kulture, športa in delovanja mladih.

Predpisi Urad za družbene dejavnosti

Kontakt: 

 

Predšolska vzgoja:

Centralni čakalni seznam za sprejem otrok v vrtce Mestne občine Novo mesto:

Za šolsko leto 2023/2024, velja do 31. 8. 2024.

  • CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA NAKNADNI SPREJEM OTROK - VLOGE V REDNEM ROKU: CS.pdf
  • CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA NAKNADNI SPREJEM OTROK V VRTCE - VLOGE PO REDNEM ROKU: CSPK.pdf

________________________________________________________________________________

Vpis v vrtce 2024-2025

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce, za šolsko leto 2024/2025. Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtec traja od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024. Vloge, oddane do 15. 3. 2024 bodo obravnavane v sklopu prvega postopka odločanja o vpisu.

Informacije - Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtce Mestne občine Novo mesto.docx.docx

Sprememba pravilnika - sprejem otrok v vrtce-prva sprememba-februar 2024-objava-DUL.docx

Vloga za premestitev otrok med vrtci MO NM za šol. leto 2024-2025.docx

Vloga za vpis otrok za šol. leto 2024-2025.docx

________________________________________________________________________________

Javni razpis MO NM za delovanje organizacij in posameznikov 2022 – 2024. poročilo za leto 2024

Javni razpis MO NM za delovanje organizacij in posameznikov 2022 – 2024, poročilo za leto 2023

Javni razpis MO NM za delovanje organizacij in posameznikov 2022 - 2024, poročilo za leto 2022

_______________________________________________________________________________

Pisarna lokalne blaginje

Oglasite se v Pisarni lokalne blaginje in pomagali vam bomo pri najrazličnejših življenskih izzivih. Več informacij na povezavi.

Uradne ure:

  • Ponedeljek 8:00 - 15:00
  • Sreda 9:00 - 17:00
  • Petek 8:00 - 15:00

Lokacija: 

  • Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto

Naročanje na obravnavo:

________________________________________________________________________________

Vloge so na voljo na povezavi.

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
RETAR KRAMAR Meta vodja urada za družbene dejavnosti /
ANŽLOVAR Lea višja svetovalka za socialno varstvo, zdravstvo in varstvo starejših /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
HRASTNIK Urban višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
PETAN Katarina sekretarka za lokalno blaginjo /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /