vodilna slika

Urad za družbene dejavnosti

 

Opis delovnega področja: Urad za družbene dejavnosti izvaja naloge s področij predšolske vzgoje, izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, romskih vprašanj, kulture, športa in delovanja mladih.

Predpisi Urad za družbene dejavnosti

Kontakt: 

 

Predšolska vzgoja:

Centralni čakalni seznam za sprejem otrok v vrtce Mestne občine Novo mesto:

Za šolsko leto 2023/2024, ki se bo ažuriral ob naslednjem odločanju za sprejem

ČAKALNI SEZNAM :  CS.pdf

* Centralni čakalni seznam se osvežuje enkrat mesečno, v mesecu septembru enkrat tedensko.

________________________________________________________________________________

Vpis v vrtce 2023-2024

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce, za šolsko leto 2023/2024. Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtec traja od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023. Vloge, oddane do 15. 3. 2023 bodo obravnavane v sklopu prvega postopka odločanja o vpisu.

Informacije - Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtce Mestne občine Novo mesto.pdf

Vloga za vpis otrok za šol. leto 2023-2024.pdf

Vloga za premestitev otrok za šol. leto 2023-2024.pdf

________________________________________________________________________________

Izvajalci programov in projektov na področju športa in mladine 

JR ŠPORT 2021.xlsx

MLADINSKI PROJEKTI 2021.xlsx

MLADINSKI PROGRAMI 2021.xlsx

Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2021.pdf

Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2022.pdf

 

________________________________________________________________________________

Razpisi na področju socialnega in zdravstvenega varstva 

Sofinanciranje MONM za programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2021.pdf

Sofinanciranje MONM za programe preprečevanja in reševanja vseh vrst zasvojenosti za leto 2021.pdf

Sofinanciranje MONM za programe lokalnih medgeneracijskih središč za leto 2021.pdf


Razpisi socialno in zdravstveno varstvo 2020-2022: 

Razpis socialno zdravstveno varstvo 2020-2022.xlsx

Sklep o imenovanju strokovne komisije za razdelitev sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva za obdobje 2020-2022.pdf

________________________________________________________________________________

Razpisi na področju kulture

Sofinanciranje programov in delovanje organizacij v letu 2021:

Sofinanciranje programa JSKD, OI NM v MONM v obdobju od 2019 do 2022 - program 2021.pdf

Sofinanciranje programov v javnem interesu v kulturi v MONM v obdobju od 2019 do 2022 - program 2021.pdf

Sofinanciranje programov rednega dela kulturnih društev v MONM v obdobju od 2019 do 2022 - program 2021.pdf

Sofinanciranje najemnin organizacijam v javenm interesu v kulturi v MONM v obdobju od 2019 do 2022 - najemnina 2021.pdf

Sofinanciranje MONM izdelave revije Rast za obdobje od 2020 do 2025, program 2021.pdf

Sofinanciranje MONM za projekte na področju kulture v MONM v letu 2021.pdf

Sofinanciranje MONM za medijske projekte v letu 2021.pdf

Sofinanciranje MONM za urejanje grobišč in spominskih obeležij v letu 2021.pdf

Sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v MONM v letih 2020 in 2021.pdf

________________________________________________________________________________

Pisarna lokalne blaginje

Gubčeva ulica 15

8000 Novo mesto

 

Strokovni sodelavci za pomoč občanom Mestne občine Novo mesto so na voljo pri najrazličnejših življenjskih izzivih. 

 

Uradne ure:

Ponedeljek 8:00 - 15:00

Sreda 9:00 - 17:00

Petek 8:00 - 15:00

 

Naročanje na obravnavo:

plb@novomesto.si ali preko telefona 07 39 39 233

 

Več informacij: https://www.nmzame.si/

________________________________________________________________________________

Spodaj najdete obrazca, ki izhajata iz pristojnosti Urada za družbene dejavnosti. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Vloge

  • Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov
  • Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto – Starševsko varstvo in družinski prejemki – 121
  • Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v izrednih življenjskih razmerah v Mestni občini Novo mesto

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
RETAR KRAMAR Meta vodja urada za družbene dejavnosti /
ANŽLOVAR Lea višja svetovalka za zdravstvo, socialno varstvo in varstvo starejših /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
HRASTNIK Urban višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /