vodilna slika

Kabinet župana

Sedež Kabineta župana je v mestni hiši, rotovžu, na naslovu Glavni trg 7.

Kabinet župana nudi podporo županu pri njegovem delu, organizira protokolarne aktivnosti, informira občane in predstavlja njihov prvi kontakt pri iskanju storitev Mestne občine Novo mesto.

Kontakt:

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
tajništvo 07 39 39 244 /
vratar 07 39 39 335 /
GABRIČ SIMON Monika višja svetovalka za odnose z javnostmi 07 39 39 341 031 388 498
GAZVODA Vanesa dolgotrajneje odsotna z delovnega mesta /
KRAMAR Urban višji svetovalec – svetovalec za odnose z javnostmi in protokol 07 39 39 204 031 815 360
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 07 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte /
SRŠEN Saša strokovna sodelavka VII/1 - za področje informiranja 07 39 39 264 /
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica župana 07 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 07 39 39 256 /