vodilna slika

Izjava o dostopnosti

Na Mestni občini Novo mesto se zavezujemo, da bomo vsem uporabnikom omogočali dostopnost spletnega mesta Mestne občine Novo mesto novomesto.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto novomesto.si.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na spletnem mestu novomesto.si sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:

 • odzivno oblikovanje, (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • razmeroma predvidljivo delovanje spletišča,
 • navigacijo s tipko (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • delni prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov in vlog posameznih sklopov,
 • spletno mesto ne vsebujejo utripajočih vsebin in so varne za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili reakcije ali napade.

Stopnja skladnosti

Spletna aplikacija novomesto.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta novomesto.si nenehno spremljamo in izboljšujemo, kljub temu nekatere objavljene vsebine v trenutni fazi prilagoditve spletišča ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.
 • Kompleksne preglednice s podatki.
 • Fotografije, video posnetki in različni grafični elementi niso vedno opremljeni z nadomestnim besedilom. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika.
 • Avdio in video vsebine niso zapisane v tekstovni obliki. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga ocenjujemo s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
 • Nekatere vsebine, ki jih na skupnem spletnem mestu novomesto.si objavljajodrugi uredniki (predstavniki krajevnih skupnosti in društev), ne izpolnjujejo vseh zakonskih zahtev glede dostopnosti, saj je le-te zaradi velikega obsega vsebine težje pregledovati, s tem bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo obsežna.
 • Spletno mesto ne omogoča ustreznih barvnih kontrastov.
 • Nekateri dokumenti niso dostopni.Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga ocenjujemo s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

Navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 19. aprila 2023. Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 18. junija 2024.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi rednih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletnem mestu novomesto.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na elektronski naslov:

Mestna občina Novo mesto
Kabinet župana
Glavni trg 7
8000 Novo mesto
kabinet@novomesto.si

Dodatna pojasnila glede nedostopne vsebine pa lahko prejmete tudi v okviru telefonskega svetovanja na telefonski številki: 07 39 39 244.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48

 

Izjava o dostopnosti - APLIKACIJA SITIUM

Na Mestni občini Novo mesto se zavezujemo, da bomo vsem uporabnikom omogočali dostopnost mobilne aplikacije SITIUM v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na mobilno aplikacijo SITIUM.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na mobilni aplikaciji SITIUM sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:

 • mobilna aplikacija ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo,
 • mobilna aplikacija je pregledana in urejena tako, da ustreza zahtevam različnih mobilnih naprav in operacijskih sistemov,
 • mobilna aplikacija vsebuje odzivno oblikovanje – vsebina se prilagaja glede na ločljivost zaslona,
 • mobilna aplikacija vsebuje ustrezne barvne kontraste (med besedilom in ozadjem.

Stopnja skladnosti

Spletna aplikacija SITIUM je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost mobilne aplikacije nenehno spremljamo in izboljšujemo, kljub temu nekatere objavljene vsebine v trenutni fazi prilagoditve mobilne aplikacije ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • ločena izbira dodatnih barvnih kontrastov,
 • ločena izbira velikosti pisave.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 20. aprila 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 18. junija 2024.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi rednih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po mobilni aplikaciji SITIUM kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na elektronski naslov:

Mestna občina Novo mesto
Kabinet župana
Glavni trg 7
8000 Novo mesto
kabinet@novomesto.si

Dodatna pojasnila glede nedostopne vsebine pa lahko prejmete tudi v okviru telefonskega svetovanja na telefonski številki: 07 39 39 244.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48