vodilna slika

Direktorica

156

Doc. dr. Jana Bolta Saje je pravnica z doktoratom znanosti, ki je že v času študija posegla po najvišjih nagradah, kot sta Rektorjeva nagrada in Trimova raziskovalna nagrada za najboljše diplomsko delo. V svoji generaciji je zasedla tudi mesto najboljše diplomantke Pravne fakultete Maribor. Svojo poklicno pot je začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, po opravljenem pravniškem državnem izpitu je kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka, pred petimi leti pa se je zaposlila na Mestni občini Novo mesto. Sprva je uspešno vodila Urad za družbene dejavnosti, nato je kompetentno prevzela delovanje občinskega odvetništva.

Danes je direktorica občinske uprave, novega izziva pa se je lotila z veliko mero odgovornosti. Poudarek daje dobremu medsebojnemu sodelovanju in povezovanju različno strokovno usposobljenih sodelavcev iz različnih uradov in oddelkov. Pri svojem delu sledi viziji Mestne občine Novo mesto, prisluhne občanom ter sledi cilju strokovnega in učinkovitega delovanja občinske uprave.

 

 

 

 

 

 

nazaj