vodilna slika

Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za mandatno obdobje 2022 - 2026

datum: 20. 12. 2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na podlagi 35. in 36. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za mandatno obdobje 2022 - 2026.

Javni poziv - Nadzorni odbor MO NM - 2022-2026.pdf

Priloga 1_ Predlog kandidata_NO MO NM.doc

Priloga 2_Izjava_NO MO NM.doc

Priloga 3_Soglasje za kandidaturo_NO MO NM.doc

nazaj