vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: RECENZIJA PZI za regionalno kolesarsko povezavo Novo mesto-Šmarješke Toplice-Škocjan in Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto

datum: 16. 04. 2021

Vabljeni k oddaji ponudb. Podrobnosti se nahajajo v priponkah.

POVABILO k oddaji ponudbe-recenzija PZI_reg.kol.pov.DRR.PDF

Obrazec 1_PONUDBA_recenzija PZI_reg.kol.pov.DRR.docx

Obrazec 2_REFERENCE_recenzija PZI_reg.kol.pov.DRR.docx

Obrazec 3_KADRI_recenzija PZI_reg.kol.pov.DRR.docx

Obrazec 4_IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA.docx

Vzorec Pogodba.docx

1. SKLOP: opis naročila regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Šmarješke Toplice-Škocjan 

ŠK_Pregledna_01.pdf

ŠT_Pregledna_01.pdf

ŠT_Pregledna_02.pdf

OPIS odsekov.DOCX

Podatki_nacrtov_za_RECENZIJO.DOCX

2. SKLOP: opis naročila regionalne kolesarske povezave Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto

MONM_Pregledna_01.pdf

MONM_Pregledna_02.pdf

MP_Pregledna_01.pdf

OPIS odsekov.DOCX

Podatki_nacrtov_za_RECENZIJO.DOCX

nazaj