vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Izdelava projektne dokumentacije PZI za projekt Ureditev Gregorčičeve ulice - ELENA Mobility Slovenia

datum: 24. 02. 2021

Postopek povabila je bil prekinjen zaradi bistvene spremembe razpisne dokumentacije. Za predmet naročila bo objavljeno novo povabilo.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponkah. 

Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Povabilo k oddaji ponudbe.docx

Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Obrazec 1.docx

Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Projektna naloga.pdf

Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - 3D Vizualizacije.pdf

Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Vzorec pogodbe.docx

Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Specifikacija del in odgovornega kadra.xlsx

nazaj