vodilna slika

Javno naročilo: Sanacije in preplastitve občinskih cest na območju MONM v letu 2020

datum: 10. 06. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil.

nazaj