vodilna slika

Ostala dela na cestah

Začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5)

Lokacija

Linija 5

Predviden datum spremembe

od 25. avgusta 2020 do nadaljnjega 

Opis

Zaradi spremembe prometnega režima bo začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5), do nadaljnjega bo v uporabi za vstop in izstop potnikov postajališče Novi trg. 

 

Delna zapora ceste - Dolenje Kamence (do 27. februarja)

Lokacija

Dolenje Kamence

Predviden datum zapore

26. 2. 2021

Opis

Dne 26. februarja bo potekala delna zapora odseka ceste Dolenje Kamence. 

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja telekomunikacijskega omrežja

 

Delna zapora - Livada 14 (do 28. februarja)

Lokacija

Livada 14

Predviden datum zapore

21. 12. 2020 - 28. 2. 2021

Opis

Delna zapora občinske ceste nasproti objekta v ulici Livada 14, v dolžini 25m, zaradi izvedbe gradbenih del na objektu v ulici Livada 14.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

Promet bo urejen izmenično enosmerno na preostanku vozišča. Usmerjanje prometa bo potekalo s prometnimi znaki. Pešci bodo preusmerjeni na nasprotno stran vozišča. 

Razlog

izvedba gradbenih del 

 

Delna zapora ceste Novo mesto - Šentjernej (do 28. februarja)

Lokacija

Relacija Novo mesto - Šentjernej

Predviden datum zapore

11. 1. – 28. 2. 2021

Opis

Na relaciji Novo mesto - Šentjernej bo potekala delna zapora ceste zaradi gradnje kabelske kanalizacije. 

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

gradnja kabelske kanalizacije

 

Delne zapore cest na območju Otočca in Gumberka (do 10. marca) 

Lokacija

Območje Otočca in Gumberka

Predviden datum zapore

17. 2. - 10. 3. 2021

Opis

Delne zapore bodo v odsekih umeščene na naslednjih cestah:

  • Otočec - Herinja vas
  • Šentpeter - povezava mimo hišne številke 5
  • Lešnica - Otočec
  • Ratež - Gumberk - Otočec

Vrsta zapore

delne zapore

Obvoz

V času popolne zapore bo promet potekal preko utrjene premostitve preko gradbišča.

Razlog

gradnja optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE

 

Delna zapora cest na območju Potov Vrh - Veliki Slatnik vasi (do 18. marca) 

Lokacija

Območje Potov Vrh - Veliki Slatnik

Predviden datum zapore

18. 2. - 18. 3. 2021

Opis

Zapore bodo potekale na naslednjih odsekih:

  • Potov Vrh - Bednje - Velike Brusnice
  • Potov Vrh 160
  • nekategorizirane poti na območju Križe - Veliki Slatnik

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

V času popolne zapore bo promet potekal preko utrjene premostitve preko gradbišča.

Razlog

zaradi gradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE

 

Delne zapore ali kratkotrajne popolne zapore cest - Gornja Težka Voda (do 19. marca)

Lokacija

Občinske ceste ob in v naseljih Hrušica in Gabrje

Predviden datum zapore

 25. 2. – 19. 3. 2021

Opis

Delne zapore ali kratkotrajne popolne zapore (30 min) cest bodo potekale na odsekih:

- Stopiče - Plemberk - Gornja Težka Voda

- Gornja Težka Voda 23

- Gornja Težka Voda 17

- nekategorizirane občinske ceste na območju Gornje Težke Vode

Vrsta zapore

delne ali kratkotrajne popolne zapore (30 min)

Obvoz

/

Razlog

izgradnja vodovoda

 

Delna zapora Topliške ceste (do 29. marca)

Lokacija

Soteska - Novo mesto 

Predviden datum zapore

25. 1. – 29. 3. 2021

Opis

Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev. 

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

gradnja kolesarskih površin

 

Delna zapora - Irča vas 38 in Ulica Slavka Gruma (do 29. marca)

Lokacija

območje občinskih cest Irča vas 38 in Ulica Slavka Gruma

Predviden datum zapore

21. 12. 2020 – 29. 3. 2021

Opis

Ob delni zapori državne cest Soteska - Novo mesto se zaradi gradnje kolesarskih površin uredite postavitev začasne prometne signalizacije na občinskih cestah Ulica Slavka Gruma in Irča vas 38.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

gradnja kolesarskih površin

 

Delne zapore odsekov cest Hrušica - Gabrje - Gabrska Gora - Pangrč Grm (do 31. marca)

Lokacija

Ceste Hrušica - Gabrje - Gabrska Gora - Pangrč Grm

Predviden datum zapore

11. – 31. 3. 2021

Opis

Na odsekih cest Hrušica - Gabrje - Gabrska Gora - Pangrč Grm bodo potekale delne zapore cest zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE.

Odseki delnih zapor bodo potekali:

1. Hrušica-Gabrje

2. Dolž-Pangrč Grm

3. Hrušica-Pangrč Grm

4. Gabrje

5. Šumeči potok

6. Gabrska Gora

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije – projekt Rune

 

Delne zapore cest Prečna - Kuzarjev Kal – Hudo - Gorenje Kamence - Daljni vrh (do 31. marca)

Lokacija

Relacija Prečna - Kuzarjev Kal – Hudo - Gorenje Kamence - Daljni vrh

Predviden datum zapore

29. 12. 2021 – 31. 3. 2021

Opis

Na relaciji Prečna - Kuzarjev Kal - Hudo - Gorenje Kamence - Daljni vrh bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delne zapore cest Župnca - Ždinja vas – Kamen vrh - Trška Gora - Sevno - Sadeže - Črešnjice - Burjevci (do 31. marca)

Lokacija

Relacija Župnca - Ždinja vas - Kamen vrh - Trška Gora - Sevno Sadeže - Črešnjice - Burjevci

Predviden datum zapore

29. 12. 2021 – 31. 3. 2021

Opis

Na relaciji Župnca - Ždinja vas - Kamen vrh - Trška Gora - Sevno Sadeže - Črešnjice - Burjevci bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delna zapora - Bučna vas (do 14. aprila)

Lokacija

Trebnje - Novo mesto (Bučna vas)

Predviden datum zapore

15. 1. – 14. 4. 2021

Opis

Na relaciji Trebnje - Novo mesto (Bučna vas - Žabjak Novo mesto) bo zaradi rekonstrukcije ceste potekala delna zapora ceste od 15. januarja do 14. aprila. 

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

rekonstrukcija ceste

 

Popolna zapora ceste Muhaber - Potočna vas -  Dolenje Kamence (do 14. aprila)

Lokacija

Muhaber - Potočna vas -  Dolenje Kamence 

Predviden datum zapore

15. 1. – 14. 4. 2021

Opis

Na cesti Muhaber - Potočna vas -  Dolenje Kamence bo zaradi rekonstrukcije državne ceste Trebnje - Novo mesto (pri naselju Žabjek) potekala popolna zapora od 15. januarja do 14. aprila. 

Vrsta zapore

popolna zapora

Obvoz

V času popolne zapore odseka ceste so predvideni obvozi po cestah Trebnje - Novo mesto (R3), Gorenje Kamence - Hudo, Dolenje Kamence - Gorenje Kamence - Daljnji Vrh, Goli Vrh in obratno. 

Razlog

rekonstrukcija ceste

 

Delne ali popolne zapore cest na območju Herinje vasi in Pahe (do 15. aprila) 

Lokacija

Območje Herinje vasi in Pahe

Predviden datum zapore

15. 2. - 15. 4. 2021

Opis

Zaradi izgradnje telekomunikacijskega omrežja bodo na območju Herinje vasi in Pahe potekale delne in popolne zapore lokalnih cest od 15. februarja do predvidoma 14. aprila. 

Vrsta zapore

delne ali popolne zapore

Obvoz

V času popolne zapore bo promet potekal preko utrjene premostitve preko gradbišča.

Razlog

izgradnja telekomunikacijskega omrežja

 

Delne zapore cest Dolenja vas - Žihovo selo - Cerovci (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Dolenja vas - Žihovo selo - Cerovci

Predviden datum zapore

4. 1. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Ratež - Sela pri Ratežu - Dolenja vas; Dolenja vas - Žihovo selo; Ragovo - Krka - Cerovci - Smolenja vas; ter na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah v Smolenji vasi k.o 1481, bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delne zapore cest Gumberk- Sela pri Ratežu - Petelinjek (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Gumberk - Sela pri Ratežu - Petelinjek

Predviden datum zapore

4. 1. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Gumberk; na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah k.o. Brusnice; Sela pri Ratežu 19; na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah k.o. 1481 Smolenja vas, bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delne zapore cest Ruperčvrh - Draga - Stranska vas - Gornje Lakovnice - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče - Dolnja Težka Voda - Stopiče - Veliki Orehek - Jankoti (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Ruperčvrh - Draga - Stranska vas - Gornje Lakovnice - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče - Dolnja Težka Voda - Stopiče - Veliki Orehek - Jankoti

Predviden datum zapore

4. 1. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Ruperčvrh - Draga - Stranska vas - Gornje Lakovnice - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče - Dolnja Težka Voda - Stopiče - Veliki Orehek - Jankoti bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delna zapora Herinja vas - Srednje Grčevje - Herinja vas - Dolenje Grčevje (do 30. aprila)

Lokacija

Herinja vas - Srednje Grčevje - Herinja vas - Dolenje Grčevje 

Predviden datum zapore

18. 1. – 30. 4. 2021 

Opis

V ponedeljek, 18. januarja, se pričenjajo dela za projekt RUNE na relaciji Herinja vas -Srednje Grčevje - Herinja vas - Dolenje Grčevje.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

projekt RUNE 

 

Več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi (do 31. maja)

Lokacija

Ceste v Ždinji vasi

Predviden datum zapore

16. 7. 2020 – 31. 5. 2021

Opis

Zapore bodo potekale v več fazah in na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

2. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

3. faza: delna zapora – Ždinja vas – Golušnik - in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

4. faza: popolna zapora – Ždinja vas

5. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

6. faza: popolna zapora – Ždinja vas

7. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

8. faza: delna zapora JP 796851 – Ždinja vas – Golušnik in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja vodovoda in kanalizacije

 

Več začasnih delnih in popolnih zapor občinskih cest pri Hrušici in Gabrju (do 31. septembra)

Lokacija

Občinske ceste ob in v naseljih Hrušica in Gabrje

Predviden datum zapore

 2. 11. 2020 – 31. 9. 2021

Opis

Na občinskih cestah ob in v naseljih Hrušica in Gabrje bodo zaradi izgradnje optičnega TK omrežja vzpostavljene začasne zapore. Vsak posamezen odsek bo zaprt približno 5 delovnih dni. 

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

V času popolnih zapor bo obvoz za stanovalce urejen prek utrjene premostitve mimo gradbišča.

Razlog

izgradnja optičnega TK omrežja v naseljih Hrušica in Gabrje

nazaj