vodilna slika

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Mestna občina Novo mesto

Odgovorna uradna oseba: mag. Gregor Macedoni, župan

Datum zadnje spremembe: 11. 1. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu Mestne občine Novo mesto.

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen na sedežu Mestne občine Novo mesto.

Naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Telefon: +386 7 39 39 202

Faks: +386 7 39 39 208

Elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si

nazaj