vodilna slika

DVE V VRSTO NA 1.5: razstava grafik Nataše Mirtič in Vesne Drnovšek

od 17. 06. 2020 do 27. 07. 2020, 20:00

Lokacija: Cerkev Sv. Duha, Črnomelj

Organizator: JSKD OI Črnomelj

Vesna Drnovšek in Nataša Mirtič bosta na razstavi predstavili najnovejša grafična dela, ki so plod večletnega poznanstva in sodelovanja. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani sta najprej študirali slikarstvo in nato pri profesorju Lojzetu Logarju opraviliše magistrski študij grafike. Ob poplavi novih medijev sta vse do danes ostali grafičarki. Z razstavo želita pokazati, kako se njuno delo na več ravneh prepleta in dopolnjuje. Obema je pomemben dolgotrajen proces, ki ju preko alkimističnih postopkov pelje od matrice do odtisa. Na razstavi v Krškem (september 2019) sta prvič drzneje vzpostavljata dialog z matrico, ki sta jo sprva obravnavali zgolj kot nosilca končnega odtisa. Z leti prakse sta se tega razmišljanja razbremenili in matrico začeli dojemati kot samostojen likovni objekt in jo postavili ob bok odtisom. Kljub temu da se ju večkrat označuje kot naslednici Ljubljanske grafične šole, sami tega ne čutita. Nasledstvo prepoznavata zgolj kot temeljito znanje tehnološkega postopka. Zakonitosti, k jih je učila Ljubljanska grafična šola, sta v razvoju svoje umetniške prakse začeli kmalu kršiti in preurejati po svoje. Svojih matric ne uničita, ampak so te v stalnem procesu spreminjanja. Verjetno jih ne bomo več videli točno takih, saj jih bosta jedkali naprej ali uporabili v drugem kontekstu. Lahko bi rekli, da jih reciklirata in bi se s tem tematsko približali aktualni družbeni temi. Vendar umetnici recikliranje znotraj svoje ustvarjalne prakse razumeta vsaka po svoje: Nataša Mirtič je začela stare matrice kombinirati z novimi, in na ta način graditi svoj likovni jezik, Vesna Drnovšek pa odtiskuje tudi najdene predmete. Med pripravami za razstavo Dve v vrsto sta si matrice začeli med seboj podajati in uporabljati pri iskanju novih kompozicijskih rešitev. V vsaki Nataši najdemo Vesno in v vsaki Vesni prepoznamo Natašo.

Nina Sotelšek (iz spremne besede ob razstavi Dve v vrsto, Galerija Krško, september 2019)