Zlata_trsna_rumenica.png

Preprečimo širjenje nevarne in neozdravljive bolezni trt

datum: 28. 08. 2023

Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen trte, ki je razširjena v vseh vinorodnih območjih v Sloveniji in se hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja, da morajo vinogradniki na okuženih območjih zlate trsne rumenice redno pregledovati vinograde, brajde, ohišnice in čim prej odstraniti trse, ki kažejo simptome zlate trsne rumenice

Simptomi zlate trsne rumenice se intenzivneje kažejo v poletnem času in se proti jeseni stopnjujejo. Pri belih sortah se pojavi rumenenje listja, pri rdečih sortah pa listi rdečijo. Listni robovi se vihajo navznoter. Grozdi venijo in se sušijo. Pridelek na okuženih trsih je slabše kakovosti, okuženi trsi sčasoma ne rodijo več in lahko v nekaj letih propadejo. Simptomi se najprej lahko pojavijo na posameznih rozgah ali delih trsa, sčasoma pa na celotnem trsu. Bolezni ni mogoče zdraviti, ampak le preprečevati. Več o ukrepih na povezavi.

nazaj