Prunus-serotina_celo-drevo_Donald-Cameron-Go-Botany.jpg

Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst na območju Portovala

datum: 20. 10. 2022

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave bo v sodelovanju z Zavodom za gozdove, Mestno občino Novo mesto in dijaki Kmetijske šole Grm v petek, 28. oktobra, na območju mestnega gozda Portoval izvajal odstranjevanje pozne čremse, ki velja za invazivno tujerodno rastlinsko vrsto v Sloveniji in predstavlja vedno bolj pereč problem varstva narave. S svojim hitrim širjenjem pogosto oblikujejo večje sestoje, ki onemogočajo rast avtohtonih rastlin in zmanjšujejo vrstno pestrost.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave bo odstranitev opravilo po predhodno opravljenem terenskem ogledu in oceni stanja, morebitne obiskovalce gozda pa naprošajo za previdnost v času izvajanja del.

Območje mestnega gozda Portoval bodo v prihodnje aktivno spremljali in še naprej preverjali uspešnost odstranjevanja ter odstranili rastline, ki bodo ponovno pognale.

Pozna čremsa s plodovi:

Prunus-serotina_plodovi_Gil-Wojciech-Polish-Forest-Research-Institute-Bugwood

Foto/vir: tujerodne-vrste.info

 

 

nazaj