vodilna slika

Predlog osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

datum: 24. 03. 2023

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O).

Gradivo si je mogoče ogledati na prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto, in sicer na naslednji povezavi: https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2023032407440204/. Zainteresirana javnost lahko poda morebitne predloge ali usmeritve do vključno 30. 3. 2023.

JAVNI POZIV.pdf

 

DK

nazaj