vodilna slika

Javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo osnutka OPPN DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila za izvedbo plana

datum: 13. 03. 2023

Mestna občina je pričela s pripravo OPPN, s katerim se načrtuje sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), ki bo namenjen ogrevanju vrtnarskega centra Gozdnega gospodarstva Novo mesto ob Smrečnikovi ulici in bližnjih objektov družbenih dejavnosti. V postopku priprave OPPN je javnost z javnim pozivom vabljena, da se seznani z osnovami za pripravo OPPN (strokovno gradivo). Do vključno 24.3.2023 je možno podati predloge in usmeritve za pripravo osnutka OPPN in okoljskega poročila za izvedbo plana. Več informacij o pripravi prostorskega načrta in javni poziv s podatki o načinu podaji predlogov in usmeritev javnosti je objavljen na spletni povezavi https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2023021311321968/

Javni poziv - OPPN DOLB-GG.pdf

nazaj