vodilna slika

Sklep o stališču do pripomb iz javne razgrnitve Sklepa o ugotovitvi javne koristi za rekonstrukcijo Seidlove ceste med križiščem s Cankarjevo ulico in križiščem s Koštialovo ulico

datum: 02. 03. 2023

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

Sklep - stalisce do pripomb in predlogov.pdf

Povezava do javne razgrnitve.

 

 

nazaj