vodilna slika

Javni poziv k priglasitvi udeležbe - Advent Novo mesto 2022

datum: 23. 11. 2022

Javni poziv k priglasitvi udeležbe stranskih udeležencev v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, na zahtevo organizatorja, Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto za javne prireditve »Advent Novo mesto 2022«.

Svojo udeležbo lahko priglasite v roku 8 dni od objave.

Poziv za priglasitev udelezbe v postopku.PDF

Porocilo o emisiji hrupa v okolje.pdf

nazaj