vodilna slika

Stališča do pripomb in predlogov za OPPN Tisk Šepic

datum: 16. 11. 2022

V času javne razgrnitve od 1. 9. 2022 do 3. 10. 2022 je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča je s sklepom št. 350-0022/2021 z dne 27. 10. 2022 zavzel župan in so do sprejema prostorskega akta javno objavljena na oglasni deski ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Več informacij je na voljo na Prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto.

nazaj