vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe plana na varovana območja za SDOPN2 na okolje

datum: 01. 04. 2021

Vabljeni k oddaji ponudb. Podrobnosti se nahajajo v priponkah.

Povabilo - okoljsko poročilo SDOPN2.pdf

Priloga 1 (OBR-1) Ponudba.pdf

Priloga 2 (OBR-2) Reference.pdf

Priloga 3 (OBR-3) Izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika.pdf

Priloga 4 (OBR-4) Izjava o primernem ravnanju s podatki.pdf

Priloga 5_Navodila za pripravo podatkov.pdf

nazaj