vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Izdelava projektne dokumentacije PZI za projekt Ureditev Gregorčičeve ulice - ELENA Mobility Slovenia

datum: 31. 03. 2021

Vabljeni k oddaji ponudb. Podrobnosti se nahajajo v priponkah.

 

1 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Povabilo k oddaji ponudbe v2.docx

1 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Povabilo k oddaji ponudbe v2.pdf

2 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Obrazec 1 v2.docx

3 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Projektna naloga v2.pdf

4 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Vzorec pogodbe v2.docx

5 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorčičeva - Specifikacija del in odgovornega kadra v2.xlsx

 

Objavljamo novo verzijo XLS datoteke »5 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorčičeva - Specifikacija del in odgovornega kadra v2.xlsx« s popravljenim izračunom v celicah:

5 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorčičeva - Specifikacija del in odgovornega kadra v3.xlsx

nazaj