vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Izdelava projektne dokumentacije PZI za projekt Ureditev Gregorčičeve ulice - ELENA Mobility Slovenia

datum: 05. 03. 2021

Vabljeni k oddaji ponudb. Podrobnosti se nahajajo v priponkah.

1 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Povabilo k oddaji ponudbe v1.pdf

1 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Povabilo k oddaji ponudbe v1.docx

2 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Obrazec 1 v1.docx

3 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Projektna naloga v1.pdf

4 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorciceva - Vzorec pogodbe v1.docx

5 Novo mesto - ELENA mobility Slovenia - MOM - Gregorčičeva - Specifikacija del in odgovornega kadra v1.xlsx

 

nazaj