vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudb za izvajanje čiščenja, pranja in likanja službenih uniform občinskih nadzornikov

datum: 26. 02. 2021

Mestna občina Novo mesto kot naročnik na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki ga je naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

 

Predmet naročila: Izvajanje čiščenja, pranja in likanja službenih uniform občinskih nadzornikov

Merilo za oddajo javnega naročila: najnižja ponudbena cena

Rok za izvedbo naročila: do konca leta 2021

Rok za oddajo ponudbe: 5. 3. 2021 do 10.00

Način in kraj oddaje ponudbe:

 

Ponudba mora obsegati:

  1. Ponudbo,
  2. Ponudbeni predračun,
  3. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
  4. Izjavo gospodarskega subjekta.

 

Naročnik bo za izvedbo naročila izbranemu izvajalcu izdal naročilnico za leto 2021.

Dodatne informacije v zvezi z naročilom dobite pri mag. Juditi Pirc (judita.pirc@novomesto.si, tel. št.: 07/39 39 222).

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika. 

 

Priponka:

Dokumentacija.pdf

nazaj