vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2

datum: 09. 11. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Podrobnosti se nahajajo v priponkah. 

10.1 Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

9 Projektna naloga OPPN Regrške košenice 2-2020-11-09.pdf

6 Osnutek pogodbe -DGD PZI Regrške Košenice.pdf

Odlok-OPPN-Reg-Kos-objavljen.pdf

 

Vprašanja, ki jih je glede povabila k oddaji ponudb posredoval eden izmed ponudnikov, so:

1. Ali je potrebno v projektu obdelati izravnavo terena na območju pozidave tudi izven območja koridorja ceste kot je v prikazano v OPPN ?

2. Ali je predmet ponudbe tudi ureditev parka in v kašnem obsegu – programu?

 

Naši odgovori:

1. V projektu je potrebno obdelati izravnavo terena na območju pozidave tudi izven območja koridorja ceste kot je v prikazano v OPPN.

2. Park je potrebno obdelati skladi z usmeritvami iz OPPN in sicer:

"Rekreativno območje je predvideno na območju obstoječega. Možna je ureditev manjšega travnatega nogometnega igrišča, košarkarskega igrišča ter izvedbo dveh igrišč za odbojko na pesku, kakor tudi manjši objekt za sanitarije in hrambo športnih rekvizitov. Ureditev zajema še izvedbo otroškega igrišča, sprehajalne poti in parkovni del. Pomemben del parka je tudi ureditev obstoječega gozdička na manjši vzpetini, ki zajema redčenje drevja in izvedbo sprehajalnih poti ter postavitev klopi."

 

Prosimo, da odgovore upoštevate pri pripravi ponudbe.

nazaj