vodilna slika

Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije: idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za ureditev kolesarske povezave za odseke 1-3 znotraj MO Novo mesto – del trase regionalne povezave R18 Kolesarska pot do Kolpe čez Kočevski

datum: 30. 10. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil

nazaj