vodilna slika

Javno naročilo: Dobava strojne opreme in programske rešitve za vzpostavitev 24-urne izposoje naročenega knjižnega gradiva

datum: 26. 10. 2020

Po pooblastilu Mestne občine Novo mesto Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo. Pooblastitelj je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, st. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7.3.2017. Tozadevni pravilnik je podlaga, na kateri pooblaščenec – naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponkah. 

Povabilo k oddaji ponudbe_24-urna izposoja.pdf

1-idejna_zasnova-pametna_omara.pdf

2-obrazec_1.docx

3-izjava_o_udelezbi_zjn_zintpk.docx

nazaj