vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: recenzija PZI projektne dokumentacije KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNO INDUSTRIJSKE CONE CIKAVA

datum: 26. 10. 2020

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo naročila na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017, z dne 7. 3. 2017 ter skladno z 90. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) kateri določa višje mejne vrednosti za evidenčna naročila.


Predmet ponudbe je recenzija PZI projektne dokumentacije KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNO INDUSTRIJSKE CONE CIKAVA in sicer za naslednje projetke :
- Projekt št. 310/19-A1 – (meteorni kanal, cesta 2)
- Projekt št. 310/19-A2 – (cesta 2)
- Projekt št. 310/19-B1 – (cesta 3)
- Projekt št. 310/19-C1 – (cesta 8)
- Projekt št. 310/19-C2 – (cesta 1)

Vabljeni k oddaji ponudbe. 

Priponke:

povabilo recenzija_.pdf

00.1_Obrazec_PONUDBA_recenzija PZI Ragovo-Krka.docx

00.2_Obrazec_REFERENCE_recenzija PZI Ragovo-Krka.docx

00.3_Obrazec_KADRI_recenzija PZI Ragovo-Krka.docx

3.1.1_Pregledna situacija.pdf


nazaj