vodilna slika

Javno naročilo: Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag za južno zbirno cesto v Novem mestu

datum: 23. 10. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil

nazaj