vodilna slika

Javno naročilo: Izgradnja gospodarske javne infrastrukture – Gotna vas

datum: 09. 10. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil.

nazaj