vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Rušitev in spravilo dreves debeline od 10 do 30 cm, od 30 do 50 cm, od 50 do 100 cm, debeline nad 100 cm in grmičevja na zemljišču parc. št. 1314, k.o. Novo mesto

datum: 04. 08. 2020

Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7.3.2017, na podlagi katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

Predmet naročila:

Rušitev in spravilo dreves debeline od 10 do 30 cm, od 30 do 50 cm, od 50 do 100 cm, debeline nad 100 cm in grmičevja na zemljišču parc. št. 1314, k.o. Novo mesto, skladno s popisom del iz priloge. Drevje je potrebno odstraniti s pomočjo avtodvigala. Avtodvigalo mora biti primerno za posege, ki so predvideni na navedenem zemljišču.

 

Rok za oddajo ponudbe:

Najkasneje do __7.8.2020______ do 10. ure.

 

Povabilo k oddaji ponudbe

Popis del

nazaj