vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Zagotavljanje cvetličarskih in aranžerskih storitev ter blaga za potrebe Mestne občine Novo mesto za obdobje dveh let

datum: 10. 07. 2020

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki ga je Mestna občina Novo mesto kot naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

Predmet naročila: Zagotavljanje cvetličarskih in aranžerskih storitev ter blaga za potrebe Mestne občine Novo mesto za obdobje dveh let

Rok za oddajo ponudbe: 24. 7. 2020, do 10.00. 

Način oddaje ponudbe: na e-naslova: mestna.obcina@novomesto.si in judita.pirc@novomesto.si z oznako »PONUDBA - CVETJE, št. 433-7/2020»

Ponudba mora obsegati:

  1. Ponudbo,
  2. Ponudbeni predračun,
  3. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
  4. Izjavo gospodarskega subjekta.

Dodatne informacije v zvezi z naročilom: mag. Judita Pirc, e-naslov: judita.pirc@novomesto.si, telefonska številka: 07/39 39 222. 

 

Priloge:

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

OBRAZEC 1 - Ponudba.pdf

Obrazec 2 - Ponudbeni predračun.pdf

OBRAZEC 3 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.pdf

Obrazec 4 - Izjava gospodarskega subjekta.pdf

nazaj