vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe - Češča vas, analiza tal

datum: 09. 07. 2020

Mestna občina Novo mesto vabi k oddaji ponudb za izvedbo raziskave stanja onesnaženosti tal na delu območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas, in sicer na površini velikosti 2,1 ha.
Raziskava se izvede v sklopu celovite presoje vplivov prostorskega akta na okolje. Rok za oddajo ponudbe je ponedeljek, 13. julij, do 13. ure.

Podrobnosti se nahajajo v priponkah. 

0_AnalizaTal-OPPNCescaVas_POVABILO_podpisano.pdf

0_AnalizaTal-OPPNCescaVas_POVABILO.docx

1_Obrazec_REFERENCE.doc

2_Obrazec_PREDRACUN.docx

3_CESCA-VAS_AnalizaTal_OBMOCJE.jpg

nazaj