vodilna slika

Skupno javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije PZI za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan in Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto - ponovitev III

datum: 20. 03. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil

nazaj