vodilna slika

Javno naročilo: Delna prenova tržnice Novo mesto, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

datum: 24. 03. 2017

Rok za oddajo ponudb je 6. april ob 9. uri.

Komunala Novo mesto v imenu in na podlagi pooblastila župana Mestne občine Novo mesto številka: 430-6/2017/2 (405) iz dne: 28.2.2017 ter sklepa o začetku postopka javnega naročila gradenj »Delna prenova tržnice Novo mesto« izvaja predmetni postopek JN in sprejme odločitev glede izbire izvajalca.

 

Več na povezavi.

nazaj