vodilna slika

Namera o prodaji nepremičnine

datum: 24. 03. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o prodaji nepremičnine katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 1071/10 do celote (1/1). 

Nepremičnina bo prodana z metodo neposredne pogodbe.

nazaj