Boštjan Grobler

Boštjan Grobler
Svetniška skupina:
Lista Gregorja Macedonija
Delovna telesa:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

kontaktni obrazec