Alojz Kobe

Alojz Kobe
Svetniška skupina:
GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Delovna telesa:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Potek izobraževanja:

kontaktni obrazec