vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020-246 Nakup sistema za vodenje turističnih in ostalih skupin


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda se nanaša na vprašanje sistema vodenja večjih turističnih skupin; tik pred izbruhom epidemije smo izvedli pohod po po poti Pozabljena polovica  – med vodenjem se je ugotovilo da je zelo velika potreba po tem da se udeleženci tovrstnih uporabnikov  turističnih storitev opremi s slušalkami in vodenjem po zvočniku, najem naprave pa je drag. Pobuda občinski upravi oz. MO NM, da tistim, ki izvajajo tovrstne turistične produkte omogoči cenejši nakup oz. izposojo tovrstne opreme. V mislih moramo imeti  to, da se demografska skupina spreminja in obiskovalcev tovrstnih dogodkov je vse več starejših.

Odgovor

Pobudo smo posredovali Zavodu Novo mesto, kjer bodo preučili možnost nakupa »Tour Guide audio vodnika« in izbrali različne ponudbe za zapolnitev te vrzeli.

 

 

                                                                                                             Urban Kramar

                                                                                                          Kabinet župana

Nazaj na seznam