vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-208 Pobuda za sofinanciranje cepiva za klopni meningoencefalitis


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Novo mesto kot zeleno mesto omogoča veliko preživljanja prostega časa v okolici, gozdovih, travnikih itd. to pa predstavlja tudi določeno tveganje. Slovenija spada v okviru evropskih držav tudi med države z najvišjo obolelostjo za KME oz. za klopni meningoencefalitis. V tej regiji je lani zbolelo 87 oseb, pomembno pa je, da obstaja preventiva oz. cepivo ki je na voljo za vse, ki se za to odločijo in to ni del javnega zdravstva, ampak je na voljo samoplačniško; pomembno je zato, ker je bolezen zelo huda saj napade osrednje živčevje, sicer ni pogosto smrtna, vendar pa na človeku pusti zelo hude in trajne posledice. Najboljša preventiva je cepljenje ker zdravila za to bolezen ni. V primerjavi z Avstrijo kjer je cepljenih 85% prebivalstva je v Sloveniji cepljenih zgolj 7% ljudi. Na NIJZ to cepljenje omogočajo. Gre za 3 odmerke, ki jih morajo posamezniki prejeti in to stane okoli 84 eur. Če se gre cepit 4 članska družina gre za strošek 336 eur kar pa že predstavlja visoko ceno oz. znesek. Država je sicer v nekih točkah prepoznala nevarnost oz. da zaščiti svoje prebivalstvo, se pravi tiste, ki delajo v gozdovih itd. Ti dobijo cepivo brezplačno, ter vsi, ki so stari manj kot 3 leta oz. več kot 49 let. Številne občine so sprejele ukrepe, da svojim občankam in občanom pri tem pomagajo oz. pri dostopnosti do cepiva s sofinanciranjem. Primeri so različni od tega, da občine sofinancirajo v višini 50% cene vseh cepljenj ali sofinancirajo eno cepljenje itd. Ker se sezona obolevanje ravno začenja v mesecu marcu in aprilu predlog MO NM, da poišče način da pride nasproti občanom in jim pomaga pri ustrezni zaščiti pri tej bolezni.

 

 

Odgovor

Do cepljenja, katerega stroške krije ZZZS, so bili leta 2019 upravičeni otroci, ki so bili ali so v lanskem letu dopolnili tri leta, in odrasli, ki so bili ali so v lanskem letu  dopolnili 49 let. Te skupine ljudi je stroka prepoznala kot kategoriji, pri katerih je cepljenje najbolj učinkovito.

Za najbolj  ogrožene skupine je omogočena zaščita proti klopnemu meningitisu (KME) v skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili. Od leta 1986 je obvezno za osebe, ki so pri delu izpostavljene okužbi z virusom KME (stroške krije delodajalec), od leta 1990 pa tudi za dijake in študente, ki so med šolanjem, pri praktičnem pouku, izpostavljeni okužbi (stroške krije obvezno zdravstveno zavarovanje). Torej je te skupine ljudi stroka zaradi narave dela prepoznala kot najbolj rizično kategorijo ljudi.

Iz zgoraj navedenega sledi, da je država zagotovila sredstva za kritje stroškov cepiva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ali pa je to obveznost naložila delodajalcem za tiste osebe, ki jih je stroka prepoznala za najbolj rizične. Zato ocenjujemo, da dodatno sofinanciranje iz občinskega proračuna ni potrebno. 

 

Pripravili:

Mag. Mateja Jerič,

podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo

 

                                                                     

dr. Jana Bolta Saje                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                        direktorica

Nazaj na seznam