vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-176 Časovnica realizacije brvi čez reko Krko v Irči vasi


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Vprašanje v kakšni fazi je realizacija brvi čez reko Krko v Irči vasi.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Gregor Macedoni.

Odgovor

Za projekt izgradnje brvi čez reko Krko v Irči vasi ima občina pripravljeno DGD (dokumentacija za gradbeno dovoljenje).

Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišča smo lahko šele pretekli teden na Upravno enoto Novo mesto oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi le tega bomo začeli s postopkom izbire izvajalca. Predvidevamo, da bo gradnja objekta potekala dobro leto, kar pomeni, da bo objekt predan v uporabo v drugi polovici leta 2021.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam