vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 146 Določitev javnih legalnih prostorov za ulične poslikave oz. grafitiranje


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Dobili smo še pobudo mladih, ki želijo po zgledu številnih evropskih mest in tudi Ljubljane, ki so z namenom, da obogatijo podobo urbanih javnih prostorov in spodbudijo dvig kakovosti ulične poslikave oz. grafitiranja, vzpostavili javne legalne prostore, kjer se lahko umetniki, posamezniki ali skupine umetniško likovno izražajo brez uničevanja tuje lastnine. Občina naj določi nekaj za to namenjenih javnih prostorov in jih javno objavi (npr. betonski zidovi ob cestah in igriščih, transformatorske postaje ipd.). Kot predlog morda tudi prostor na Loki - zid ki loči pot na Šance in igrišča. Ta možnost bi lahko prispevala tudi h generiranju mladih v sosednjem Mladinskemu centru Oton in oživila okolico pri izhodu nove brvi čez Krko, ki bo povezava s pešpotjo ob potoku Težka voda.

Za ilustracijo ulične poslikave lahko navedemo lep lokalen primer poslikave/grafita pri Hostlu Situla, na katerih so upodobljeni trije novomeški velikani Leon Štukelj, Dragotin Kette in Janez Trdina. Gre za dodano vrednost mesta v smislu galerije na prostem, kjer lahko pogosto vidimo turiste in lokalne prebivalce, ki si poslikavo ogledujejo in jo fotografirajo. S tem ukrepom bi lahko vzpostavili še več podobnih prostorov za zakonito ustvarjanje ulične umetnosti in s tem poživili mesto.

priloga 2.pdf

Odgovor

Urad za prostor in razvoj je v sodelovanju s skupino umetnikov že iskal primerne javne prostore za namen grafitiranja oz. ulične poslikave. Ena od najboljših možnosti se je pokazala lokacija pri avtobusni postaji na zadnji steni opornega zidu ob cesti. Ker lastnik ni bil naklonjen ideji, ni prišlo do uresničitve. Navkljub temu, da je lastnik ostal isti, bomo še enkrat preučili možnosti dane lokacije.

Kar se tiče ostalih predlaganih lokacij je potrebno biti previden, saj velika skupina občanov grafite še vedno dojema kot motnjo v prostoru.

Možnosti poslikav/grafitov bomo poskusili v prihodnje omogočiti na objektih, ki so namenjeni rušitvi ali pa prenovi, saj je dejavnost grafitiranja v tem primeru začasne narave in nima trajnega vpliva na podobo naselja, kar je lahko vedno argument, ko gre za različna mnenja občanov.

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                       dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                    direktorica

Nazaj na seznam