vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 145 Trajnostna mobilnost: Pobuda da občina poišče možnosti za zgraditev varovane kolesarnice


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pozdravljam napore občine, da se vzpostavlja infrastrukturo in promovira trajnostno mobilnost. Rezultat je tudi, da vse več občank in občanov uporablja kolesa, skiroje (tudi električne) itd., za vsakdanja opravila, za odhod v službo ali šolo. Žal pa ni varno puščati vozila 8 in več ur nenadzorovano, tudi v večernih in nočnih urah.

Pri novogradnjah je delež parkirnih površin na kvadraturo poslovne enote že reguliran, za ostale pa splošna zakonodaja ne obstaja in ga ureja skupnost lastnikov in upravnikov za vsako stavbo posebej. O tem govori tudi nedavni primer prepovedi uvoza koles na Novem trgu. Zato predlog občini, da se poišče skupno rešitev z več subjekti - lastniki/najemniki lokalov (oz. zanje upravnikom), ki imajo parkirne potrebe, ter občina/komunala, ki ima v lasti parkirno hišo in parkirno ploščad, kjer se te površine lahko uredi.

Vodilo je skupni interes, da se uredi kakovostne pokrite in varne parkirne možnosti za kolesa za obe skupini uporabnikov prostora – zaposlene in stranke objektov.

priloga 1.pdf

Odgovor

Predlog o ureditvi parkirnih površin za kolesa in ostalih tovrstnih vozilih bomo preučili. V mesecu novembru bomo preverili lokacije možnih postavitev iz prostorskega in lastniškega vidika. Če bodo podani pogoji, bi lahko v letu 2020 pripravili potrebno dokumentacijo in izvedli  postavitev vzorčnega primera.

 

Pripravil:

 

Gregor Muhič                                                                                         Miloš Dular

Strokovni sodelavec za mobilnost                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam