vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-80 Imenovanje delovne skupine za pripravo strateškega načrta vpeljave programov v staro mestno jedro


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Mestna občina Novo mesto naj poleg načrtovanih ukrepov revitalizacije mestnega jedra (mestni menedžer, prenove stavb z novimi stanovanji za mlade družine, dodatni prostori z javnimi funkcijami, sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov, sofinanciranje prenove pročelij v mestnem jedru, parkirna hiša pod Kapitljem ipd.) imenuje delovno skupino, ki bo v najkrajšem času pripravila strateški načrt revitalizacije mestnega jedra s programi in pri tem identificira mehanizme subvencioniranja vsebin, ki si jih prebivalstvo želi v starem mestnem jedru. Česa si ljudje želijo v mestnem jedru je bilo že večkrat obširno raziskano. Morda je med bolj uporabnimi tudi anketni vprašalnik ob skorajšnji prenovi dela starega mestnega jedra, ki je bil oblikovan za tematsko številko Rasti v duhu prenove mestnega jedra. Raziskava se je osredotočila na zadovoljstvo prebivalcev v primerjavi pred prenovo in z zbiranjem pobud za nadaljnji razvoj mestnega jedra. Nekaj predlogov povzetih po anketi predstavljeni v Reviji Rast: »Vprašanje predvideva tri odgovore prostega tipa. Skupno je bilo podanih 415 odgovorov, ki jih lahko združimo v štiri tematske sklope: dogodki in prireditev (na prostem), razširitev/izboljšanje obstoječe stalne ponudbe, nova stalna ponudba in ureditev javnih površin/prostorov v starem mestnem jedru. Odgovori se razlikujejo tudi glede stopnje splošnosti oziroma specifičnosti; na primer od poziva k več trgovin in navajanja vrste trgovin do poimenovanja določene verige. Številčno izstopajo pobude znotraj prvih dveh sklopov: dogodki in prireditve (na prostem) ter razširitev/izboljšanje obstoječe stalne ponudbe. V kategoriji dogodkov in prireditev (na prostem) se poziva k ponovni uvedbi dogodkov (Noč nakupov, Cvičkarija, Pustovanje) in k razširitvi obstoječih festivalov (Rudi potepuški, Novomeški poletni večeri). Vprašani bi se udeleževali več prireditev (na prostem); kulturne prireditve (koncerti, predstave, letni kino, literarni večeri, prireditve ob državnih praznikih); kulinarične prireditve (odprta kuhinja, večerje na prostem); športne prireditve; sejmi (božični, bolšji, rokodelski); družabni program (plesni večeri, stand up, novoletni program); izobraževalni program (predavanja, ustvarjalne delavnice, vodstva po mestu); prireditve za otroke; prireditve za mladino. Kategorija razširitve/izboljšanja stalne ponudbe odraža nezadovoljstvo Novomeščanov z obstoječo gostinsko ponudbo. Pozivajo k bolj kakovostni in raznovrstni ponudbi (slovenska kulinarika, azijska restavracija, ulična hrana, hitri in zdravi obroki, restavracije odprte v večernem času, restavracija z živo glasbo, kavarne in bari). Enako velja glede trgovske ponudbe. Pobude se nanašajo na trgovine z živili (dobro založene in do večera odprte trgovine, delikatese in butične trgovine, tržnica in ribarnica, ponudba eko/lokalne hrane, pekarna). Pogrešajo drogerijo (Muller), trgovino z osnovnim tehničnim materialom in trgovine z oblačili (uveljavljene trgovske znamke, oblačila za mlade, moška konfekcija). Za razliko od kategorije dogodkov in prireditev se znotraj tega sklopa najmanj omenja stalna kulturna ponudba (več galerijskih prostorov (sodobne umetnosti), galerija na prostem in večja knjigarna). Vprašani bi, glede na odgovore, obiskovali tudi trenutno neobstoječe prostore/ponudbo v starem mestnem jedru: na področju kulture in izobraževanja ((art) kino, prostor za predavanja in delavnice) na področju mladine (mladinski klub, prostori za mladinska društva, odprti biroji mladih ustvarjalcev) za otroke (igrala, igralnice) in pisarno celovite urbane prenove. Ravno tako je izpostavljena ureditev javnih površin (Sokolski dom, tržnica, (brezplačna) parkirišča, ureditev javnega prometa in parkirišč za prebivalce in uslužbence). VIR: Katalenić, Marina. 2018. Javno mnenje: Vprašalnik za Novomeščane ob skorajšnji prenovi dela starega mestnega jedra. V Mitja Ličen (ur.): Rast - revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. Prenove v arhitekturi, letnik XXXIX (4), 32-41. Novo mesto, Založba Goga. Drugi viri/ raziskave o tem, kaj si prebivalci želijo v mestnem jedru: Zaključno poročilo. 2017. Urbanka, pilotna Lokalna pisarna celovite urbane prenove v Novem mestu. Zanoški, Natalija. 2013. Vprašalnika o mnenju prebivalcev in strokovne javnosti o starem novomeškem jedru, 2013. Revija RAST,

https://issuu.com/kulturniportalnm/docs/rast-3-4-2013/31

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je potrebne ukrepe revitalizacije mestnega jedra identificirala in jih tudi izvaja. Ukrepi zajemajo večino predlogov, navedenih v pobudi svetnice (pomoč zunanjega strokovnjaka pri oživljanju mestnega jedra, dodatni prostori z javnimi funkcijami, sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov, sofinanciranje prenove pročelij v mestnem jedru, spodbujanje novih vsebin, prednostna podpora dogodkom v mestnem jedru prek razpisov, pogovori z organizatorji in potencialnimi novimi poslovnimi subjekti, sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra, razširitev programa dogodkov in prireditev, stanovanjska politika, prostori za vsebine za mlade, parkirna hiša pod Kapitljem ipd.). Vzpostavitev delovne skupine in priprava strategije bi pomenila vrnitev na izhodiščno točko.

 

 

 

                                                                                                             Meta Retar, mag.

                                                                                                         vodja kabineta župana

 

 

Nazaj na seznam