vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-112/2020–286 Pobuda za nudenje športne rekreacije občankam in občanom zunaj


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Primož Kobe

Pobuda

Pobuda za nudenje športne rekreacije občankam in občanom zunaj. Pričakuje se, da se bo pozimi število okuženih še povečalo in da bodo občani resno razmišljali ali se bodo udeleževali organiziranih vadb v zaprtih prostorih. Posledično bodo najbrž skupinske vadbe slabo obiskane in sklepa se lahko, da si bodo ljudje iskali alternativne vadbe na prostem. Pobuda da se omogoči občanom dvakrat ali tri krat na teden vadbo pod reflektorji v času ure in pol. Tek je dejavnost, ki se lahko izvaja celo leto. V sodelovanju z društvi se lahko ponudi tudi organizirano vadbo. Občanom moramo ponuditi tudi da se kulturno oblečejo in preoblečejo v slačilnicah kjer pa nastopi problem saj so slačilnice atletskega kluba že od marca zaprte zaradi Covid-a. Kot je seznanjen so to edine zaprte slačilnice v celotni Sloveniji. Po vseh stadionih drugod so odprte.

Odgovor

Stadion Portoval in njegove atletske površine se v času Covid omejitev niso zapirale. Vstop je možen vsem obiskovalcem, ki imajo urejen dostop s kartico za vstop na Stadion Portoval, skladno z veljavnim Hišnim redom Stadiona Portoval.  Prostori z garderobami in sanitarijami v objektu v tem času niso dostopni za rekreativne športnike. Na voljo sta dve  zunanji stranišči, ki sta vsakodnevno čiščeni, razkuževani in primerno prezračevani.

Športna dejavnost na atletskih površinah Stadiona Portoval je mogoča pod naslednjimi pogoji, ki jih določa Odlok o začasnih omejitvah v športu (Uradni list št. 150, 22.10. 2020 in dopolnitev odloka - Uradni list št. 159, 5.11. 2020):

  • vadba članov istega gospodinjstva,
  • vadba pri individualnih športih, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje,
  • vadba pri športih z največ 6 udeleženci (organizirana vadba: 5 udeležencev + 1 trener), če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje. 

Zainteresiranim občanom, ki imajo urejen dostop s kartico na Stadion Portoval ali si jo

imajo namen urediti, je Zavod Novo mesto pripravljen omogočiti tudi vadbo na primerno osvetljenih atletskih površinah v času med 17. in 19. uro, od ponedeljka do petka. V tem času bo zagotovljena primerna osvetlitev za vadbo in dostop do sanitarij ob vhodu na stadion. Garderob obiskovalcem v tem času ne bomo zagotavljali zaradi zagotavljanja zmanjšanja tveganja okužb. Ob vstopu in izhodu obiskovalci stadiona nosijo zaščitne maske. Med vadbo mask ni potrebno nositi, je pa potrebno skrbeti za zagotavljanje stalne 3 metrske medsebojne razdalje med vadečimi. Vsem obiskovalcem priporočamo uporabo osebnih razkužil v primeru dotikanja vadbene površine z rokami. Obiskovalci se po končani vadbi ne zadržujejo na stadionu in čimprej zapustijo objekt.

 

Skladno s Hišnim redom Stadiona Portoval je s kartico za vstop na atletske površine možno vstopati vsak dan med 7. in 12. uro dopoldan ter po 18. uri v zimskem času. Do prekinitve Odloka o začasnih omejitvah v športu, bomo možnost vadbe za rekreativne športnike razširili na vadbo med 7. in 19. uro v želji po ohranjanju telesne aktivnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga.

 

Mestna občina bo o dodatni možnosti rekreativne vadbe na stadionu obvestila občane ter tudi o vseh zahtevah (pridobitev kartice) in omejitvah pri tem (maska, razdalja,…).

 

 

Pripravil:

 

Aleš Makovac,

direktor Zavoda Novo Mesto

 

 

           po pooblastilu župana

št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

 

Mag. Mateja Jerič                                                          dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                 direktorica                                                                                                                   

 

Nazaj na seznam