vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-59 Sanacija občinskih cest


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Primož Kobe

Pobuda

Poziv, da se MONM bolj resno loti sanacij občinskih cest; v naselju Dolž so občani že pred volitvami poslali pobudo za sanacijo občinske ceste, kjer je bil plaz in so cesto sanirali krajani sami; cesta je bila narejena s samoprispevkom; okoli 20 let občina ni izvedla nobenega vzdrževalnega ukrepa in je to nujno potrebno.

Odgovor

Na tem območju smo opravili terenski ogled občinskih cest. Poškodbe smo vključili v plan letošnjega vzdrževanja oz. preplastitev.

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam