vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-42 Širitev vozišča ob podružnični Osnovni šoli Center na Malem Slatniku


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Primož Kobe

Pobuda

Prometna varnost v okolici podružnične šole na Malem Slatniku je izredno slaba. Cesta oziroma dovoz do šole je ozek in nima pločnika, ki bi šolarjem omogočal varen dostop do šole. Ob vključevanju avtomobila na cesto se pogosto avtomobili, ki zavijajo proti šoli, poslužujejo privatnega dovoza do sosednje hiše, ob tem pa šolarje stiskajo ob rob vozišča. Razmere se še poslabšajo ob roditeljskih sestankih in obdarovanju dedka mraza.

Pobuda, da se vozišče na dostopu v dolžini cca 14m razširi in izgradi pločnik, ki bi šolarjem omogočal varno pot do šole.

9001 1 2019 42.pdf

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto bo pobudo preučila in preverila možnost spremembe priključevanja objekta podružnične šole na regionalno cesto Novo mesto – Šentjernej (R2-419/1204). Spremembo priključevanja bo potrebno uskladiti z upravljavcem državne ceste to je Direkcija RS za infrastrukturo.  

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam