vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-18/2020–304 Odstranjevanje smeti in listja z ulic in pločnikov


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Več prebivalcev je izrazilo nezadovoljstvo z načinom odstranjevanja smeti in listja z ulic in pločnikov s puhalniki. Smeti in listje se s hrupom začasno sicer res odstrani, prvi veter pa jih skoraj v celoti vrne nazaj. Dajem pobudo, da izvajalec razmisli o drugačnem načinu odstranjevanja.

Odgovor

Izvajanje javne službe, ki obsega urejanje, čiščenje, vzdrževanje in varstvo javnih površin zagotavlja Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., na katerega smo naslovili tudi zastavljeno vprašanje. Odgovor vodje sektorja splošne Komunale povzemamo v nadaljevanju:

Komunala Novo mesto se popolnoma strinja z mnenjem, da samo začasno odstranjevanje listja iz poti ni najbolj primerna rešitev. Je pa potrebno upoštevati, da fizična odstranitev listja v dnevnem obsegu na tolikšnih površinah kot jih obvladujejo, preprosto ni mogoča. Morda bi ob takih razmišljanjih veljalo razvijati drugačen odnos in pogled na tovrstne naravne pojave, in sicer da drevesno listje ni ulična smet, ki bi jo bilo potrebno odstranjevati nemalo da v realnem času, ko pride do pojava.

 

Pripravila:

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam