vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
07.07.2022 900-0005/2022 - 520 Peticija krajanov naselja Hudo Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
16.12.2021 900-0018/2021 - 467 Odprava arhitektonskih ovir-vgradnja dvigal- ugotovitev javnega interesa Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
16.12.2021 900-0018/2021 - 466 Obveščanje oz. posvetovanje s krajevnimi skupnostmi Ana Bilbija Urad za finance in splošne zadeve
27.05.2021 900-0007/2021 - 392 Fizična realizacija programov v osnovnem zdravstvu Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
27.05.2021 900-0007/2021 - 391 Osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 370 Vozni red lokalnega prevoza Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
11.03.2021 900-0001/2021 - 358 Površine za vrtičke Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
17.12.2020 900-19/2020-310 Pobuda za resnejšo obravnavo svetniških pobud in vprašanj Ana Bilbija Direktorica občinske uprave
17.12.2020 900-19/2020 – 311 Sprememba in čistopis Odredbe Ana Bilbija Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
12.11.2020 900-18/2020–304 Odstranjevanje smeti in listja z ulic in pločnikov Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
01.10.2020 900-12/2020–290 Vgradnja dvigal Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
01.10.2020 900-12/2020 – 289 Izvrševanje ustanoviteljskih pravic JP Komunala Novo mesto, d.o.o. Ana Bilbija Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–257 Izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP Komunala Novo mesto, d.o.o. Ana Bilbija Urad za finance in splošne zadeve
28.05.2020 900-5/2020–256 Stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
28.05.2020 900-5/2020–255 Vgradnja dvigal Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
06.02.2020 9001-11/2019–227 Postavitev drsališča Ana Bilbija Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–226 Trgovine na Glavnem trgu in oskrba stanovalcev Ana Bilbija Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 151 Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
11.07.2019 9001-6/2019-138 Namestitev pitnika Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
11.07.2019 9001-6/2019-137 Bivalne enote za ranljive skupine, strategija do 2030 Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
18.06.2019 9001-5/2019-108 Pridobivanje evropskih sredstev za vgradnjo dvigal Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor
18.04.2019 9001-3/2019-90 Odprtje prodajalne Muller Ana Bilbija Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-89 Kadrovska preskrbljenost v zdravstvenih zavodih Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
14.03.2019 9001-2/2019-49 Pridobivanje evropskih sredstev za vgradnjo dvigal Ana Bilbija Urad za razvoj in prostor