vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020–277 Pobuda da MONM pristopi k pripravi projektne dokumentacije za ločen kanalizacijski sistem v naselju Pod Trško goro


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Goran Makar

Pobuda

Na območju naselja Pod Trško goro je zgrajenega približno 3.500 m mešanega kanalizacijskega omrežja, starega med 40 in 50 let. Zgrajen je iz azbestno cementnih oziroma betonskih cevi. Za tiste čase so bili to seveda standardni materiali, a se je žal izkazalo, da za namen odvajanja odpadnih voda niso najbolj primerni. Glede na statistiko Komunale Novo mesto pri pregledu s kamero, se resna napaka pojavi v naselju Pod Trško goro na vsake 2,5 m pregledanega kanala. Najpogostejše napake so tako počene cevi vertikalno ali horizontalno, zamiki cevi in lomi cevi. Vse te napake oziroma poškodbe na cevovodih lahko potem postanejo zatočišča za ščurke, ki v kombinaciji z odvrženo hrano, ki jo uporabniki vnesejo v kanalizacijski sistem, predstavljajo idealno okolje za obstoj in razmnoževanje ščurkov.

Glede na trenutno stanje kanalizacije je smiselna sanacija omenjenih cevovodov z zamenjavo materialov (PVC, PP, GRP), ki se vgrajujejo skladno s tehničnim pravilnikom na področju MO Novo mesto.

 

Pobuda, da MONM pristopi k pripravi projektne dokumentacije za ločen kanalizacijski sistem v naselju Pod Trško goro (velja tudi za ostala naselja z dotrajanim kanalizacijskim sistemom) in seveda posledično, da zagotovimo sredstva v občinskem proračunu za izvedbo.

 

Na pobudo je delno na seji že odgovoril župan Gregor Macedoni.

Odgovor

Komunala Novo mesto in Mestna občina Novo mesto se zavedata problematike dotrajane komunalne infrastrukture, zato je Komunala Novo mesto že pristopila k pripravi Strategije rekonstrukcije obstoječega kanalizacijskega sistema MONM. Na osnovi tega dokumenta, ki bo predvidoma usklajen v začetku leta 2021, bo možno s strani MONM pristopiti k pripravi potrebne investicijske in projektne dokumentacije, ki bo osnova za nadaljnjo izvedbo in umestitev v proračun tudi za zgoraj omenjeno območje.

 

Pripravil:

Špela Bele Zatežić

Vodja oddelka za investicije po pooblastilu

št. 1000-22/2017-40 (409) z dne 28.2.2020

                                                                                                                          

dr. Iztok Kovačič                                                                             Dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam