vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-172 Preučitev možnosti izvedbe prireditev brez plastične embalaže


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Goran Makar

Pobuda

Predlagam Občinski upravi, da preuči možnost usmerjanja k izločitvi plastične embalaže na prireditvah v organizaciji Mestne občine Novo mesto. Velja enaka pobuda tudi za vse prireditve na Glavnem trgu.

Odgovor

ODGOVOR:

Mestna občina Novo mesto že preučuje možnosti uvedbe predlaganih aktivnosti v prihodnjem letu.

 

 

Pripravila:

Meta Retar, mag.,

vodja Kabineta župana

 

 

Mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam